Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

strazakW dniu 06 lutego 2016 roku w remizie OSP Łochów, Al. Węgrowska 102, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków, należących do naszej jednostki. Na spotkanie stawiło się 28 druhów oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie – st. bryg. Jarosław Soszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie – Pan Andrzej Suchenek, pełniąca obowiązki Burmistrza Łochowa – Pani Urszula Kalinowska oraz prezes OSP Łochów, ul. Fabryczna – Marcin Balcer, który przewodniczył zebraniu zgodnie z ustalonym porządkiem.

 

Zebranie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy zmarłego przed kilkoma miesiącami Burmistrza Łochowa – Mariana Dzięcioła. Następnie Naczelnik przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015, Z-ca Naczelnika sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan finansowy na rok 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie za rok 2015. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP Łochów postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Prezes OSP odczytał plan działalności na rok 2016. Na koniec głos zabrali przybyli goście. Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu. Wszyscy jednogłośnie ustalili, że przez kolejne 5 lat zarząd OSP w Łochowie oraz komisja rewizyjna będą pracować w niezmienionym składzie, tj.:

Zarząd:

Prezes – Elżbieta Nurkiewicz

Naczelnik – Tomasz Przyborowski

Zastępca Naczelnika – Rafał Cengelenga

Sekretarz – Nina Bobrowicz

Skarbnik – Stanisław Jarząbek

Członek zarządu – Mieczysław Jaźwiński

Członek zarządu – Paweł Sęk

Komisja rewizyjna: 

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Grzegorz Iskra

Sekretarz komisji rewizyjnej: Tomasz Jarzec

Członek komisji rewizyjnej: Sylwester Kukiełka

Na zakończenie zarząd uhonorował odznakami za wysługę lat następujących druhów:

25 lat – dh Rafał Cengelenga

20 lat – dh Artur Kukiełka

15 lat – dh Elżbieta Nurkiewicz, dh Małgorzata Kukiełka, dh Tomasz Przyborowski

10 lat –, dh Katarzyna Maliszewska, dh Paulina Płachi, dh Sylwia Szelest, dh Justyna Kowalczyk, dh Paweł Sęk, dh Grzegorz Iskra, dh Piotr Przyborowski,

5 lat – dh Nina Bobrowicz, dh Katarzyna Petlińska, dh Marcin Bobrowicz, dh Bartosz Cendrowski, dh Leszek Łuniewski, dh Łukasz Przyborowski,

Share

 

 

    

Copyright © 2011-2019 OSP Łochów Al. Węgrowska 102
Powered by BOBER